Skip to main content
Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku: İşte En Sık Sorulan Sorular

By 06/12/2023No Comments8 min read

Boşanma Süreci

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için başvurulan yasal süreci ifade eder. Bu süreçte çiftler, bir dizi adımı takip ederek boşanma davasını açarlar. İlk olarak, boşanma davası açmak için mahkemeye başvurulur ve gerekli belgeler sunulur. Bu belgeler arasında evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği ve boşanma sebeplerini kanıtlayan deliller bulunabilir.

Boşanma davası açıldıktan sonra, mahkeme tarafından bir süreç başlatılır. Bu süreçte, çiftlerin maddi ve manevi durumları, çocuk varsa onların velayeti ve mal paylaşımı gibi konular ele alınır. Mahkeme, tarafların anlaşmazlıklarını çözmeye çalışır ve adil bir karar vermek için delilleri değerlendirir.

Boşanma sürecinin ne kadar sürdüğü ise birçok faktöre bağlıdır. Tarafların anlaşmazlıkları, mahkeme yoğunluğu ve diğer hukuki süreçler gibi etkenler sürecin uzamasına veya kısalmasına neden olabilir. Genellikle boşanma davaları birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir.

Mal Paylaşımı

Boşanma durumunda mal paylaşımı, evlilik birliği sırasında edinilen malların nasıl bölüştürüleceği konusunu içerir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği sırasında edinilen mallar ortak mal sayılır ve boşanma durumunda eşler arasında eşit şekilde paylaşılır. Ancak, mal paylaşımı sürecinde bazı durumlar dikkate alınır.

Öncelikle, evlilik birliği sırasında eşlerin mal rejimine karar vermeleri önemlidir. Türk Medeni Kanunu’na göre, edinilmiş mallara katılma rejimi ve mal ayrılığı rejimi olmak üzere iki farklı mal rejimi bulunmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği sırasında edinilen malların ortak mal sayılmasını ve boşanma durumunda eşler arasında eşit şekilde paylaşılmasını sağlar. Mal ayrılığı rejimi ise evlilik birliği sırasında edinilen malların ayrı mal sayılmasını ve boşanma durumunda her eşin kendi malını almasını sağlar.

Mal paylaşımı sürecinde, evlilik birliği sırasında edinilen malların tespiti önemlidir. Bu mallar genellikle ev, araba, işyeri, arazi gibi gayrimenkuller ile birlikte banka hesapları, yatırımlar, şirket hisseleri gibi finansal varlıkları içerebilir. Malların değerinin belirlenmesi ve adil bir şekilde bölüştürülmesi için mahkeme tarafından bir değerleme süreci gerçekleştirilebilir.

Evlilik Birliği Mal Rejimleri

Evlilik birliği mal rejimleri, evlilik sürecinde çiftlerin mal varlıklarını nasıl paylaşacaklarını belirleyen hukuki düzenlemelerdir. Türk Medeni Kanunu’na göre, Türkiye’de uygulanan iki temel evlilik birliği mal rejimi bulunmaktadır: edilgen mal rejimi ve edinilmiş mallara katılma rejimi.

Edilgen mal rejimi, Türkiye’de evlilik birliği kurulduğunda otomatik olarak uygulanan bir mal rejimidir. Bu rejime göre, çiftlerin evlilik süresince edindikleri mal varlıkları ayrı ve kişisel olarak kabul edilir. Yani, her bir eşin kendi mal varlığına sahip olma hakkı vardır ve boşanma durumunda mal paylaşımı yapılmaz.

Edinilmiş mallara katılma rejimi ise çiftlerin evlilik birliği süresince edindikleri mal varlıklarının ortak kabul edildiği bir mal rejimidir. Bu rejimde, çiftlerin evlilik süresince edindikleri mal varlıkları ortak mal sayılır ve boşanma durumunda eşler arasında adil bir şekilde bölüştürülür. Ancak, bu rejim yasal olarak belirlenmiş bir mal rejimi olmadığından, çiftler evlilik öncesi bir sözleşme yaparak bu rejimi tercih edebilirler.

Evlilik birliği mal rejimleri, çiftlerin mal varlıklarını korumak ve boşanma durumunda adil bir şekilde paylaşmak için önemli bir hukuki düzenlemedir. Hangi mal rejiminin hangi durumlarda uygulanacağına karar vermek ise çiftlerin tercihine bağlıdır. Bu nedenle, evlilik öncesi bir avukatla görüşmek ve mal rejimi konusunda detaylı bir şekilde bilgi almak önemlidir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği sırasında eşlerin kazandıkları malların eşit olarak paylaşılmasını sağlayan bir mal rejimidir. Bu rejimde, evlilik süresince her iki eşin çalışması ve kazanç elde etmesi durumunda, kazanılan mallar ortak mal sayılır ve boşanma durumunda eşler arasında eşit olarak bölüştürülür.

Bu rejim, Türkiye’de en yaygın olarak uygulanan mal rejimidir ve genellikle eşlerin ekonomik güçlerinin dengeli olması durumunda tercih edilir. Özellikle evlilik süresince her iki eşin çalıştığı ve gelir elde ettiği durumlarda, edinilmiş mallara katılma rejimi adil bir paylaşım sağlar.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği sona erdiğinde mal paylaşımı konusunda hukuki bir düzenleme sağlar. Bu rejim altında, eşlerin kazandıkları malların değeri ve miktarı dikkate alınarak adil bir şekilde bölüştürülür. Bu sayede, boşanma durumunda ekonomik olarak dezavantajlı olan tarafın korunması amaçlanır.

Mal Ayrılığı Rejimi

Mal ayrılığı rejimi, boşanma durumunda çiftlerin mal varlıklarını ayrı tutmayı tercih ettikleri bir mal rejimidir. Bu rejimde, evlilik sırasında edinilen mal varlıkları ve borçlar tamamen ayrılmış olur. Yani, her bir eşin kendi mal varlığına sahip olması ve bu mal varlığının üzerinde tam yetki sahibi olması sağlanır.

Mal ayrılığı rejimi, çiftlerin maddi bağımsızlığını korumak istediği durumlarda tercih edilir. Özellikle evlilik öncesinde zaten sahip oldukları mal varlıklarını korumak isteyen çiftler, mal ayrılığı rejimini seçebilirler. Bu rejimde, her bir eşin kendi mal varlığı üzerinde tam kontrol sahibi olması, mal paylaşımı konusunda tartışmaların önüne geçebilir ve daha adil bir çözüm sağlayabilir.

Mal ayrılığı rejimi, çiftlerin mal varlıklarını ayrı tutmayı tercih ettiği durumlarda uygulanır. Eşler arasında güven sorunu bulunan veya mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanabileceği düşünülen durumlarda da tercih edilebilir. Bu rejim, çiftlerin maddi bağımsızlığını korumalarını ve mal varlıklarının kontrolünü ellerinde tutmalarını sağlar.

Tazminat

Boşanma durumunda tazminat talebi nasıl yapılır? Hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?

Boşanma sürecinde tazminat talebi, evlilik birliğinin sona ermesiyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların telafi edilmesi amacıyla yapılır. Tazminat talebinde bulunmak için, boşanma davası sırasında talebinizi mahkemeye sunmanız gerekmektedir.

Tazminat talep edilebilecek durumlar arasında, sadakatsizlik, şiddet, psikolojik ve fiziksel taciz gibi evlilik birliğini olumsuz etkileyen durumlar yer almaktadır. Ayrıca, ekonomik zararlar, maddi kayıplar ve yaşam standardının düşmesi gibi etkiler de tazminat talep sebepleri arasında sayılabilir.

Tazminat miktarı ise mahkeme tarafından çeşitli faktörlere göre belirlenir. Bu faktörler arasında tarafların gelir durumu, evlilik süresi, çocukların durumu ve eşlerin yaşam standartları gibi unsurlar bulunur. Mahkeme, tarafların durumunu dikkate alarak adil bir tazminat miktarı belirlemeye çalışır.

Boşanma durumunda tazminat talebinde bulunmak isteyen kişiler, bir avukattan hukuki destek alabilir ve mahkeme sürecinde haklarını koruyabilirler.

Çocukların Velayeti

Boşanma durumunda çocukların velayeti, çiftin anlaşması veya mahkeme kararıyla belirlenir. Velayet, çocuğun ebeveynlerinden birinin veya her ikisinin de çocuğun bakım, eğitim ve gelişimiyle ilgili kararlarını verme yetkisini içerir.

Velayet davası açmak için öncelikle mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını göz önünde bulundurarak velayetin hangi ebeveynde olacağına karar verir. Bu kararı verirken bazı faktörler dikkate alınır. Çocuğun yaşına, sağlık durumuna, eğitimine, aile bağlarına ve ebeveynlerin maddi ve duygusal imkanlarına bakılır.

Velayet davası sırasında mahkeme, çocuğun görüşünü de dikkate alabilir. Çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak, mahkeme çocuğun tercihini dinleyebilir ve bu tercihi kararında etkili olabilir. Ancak, çocuğun çıkarları her zaman en ön planda tutulur.

Velayetin belirlenmesi sürecinde, mahkeme ayrıca ebeveynlerin çocuğun bakımını sağlama kabiliyetlerini ve ebeveynlik becerilerini değerlendirir. Ebeveynlerin çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilecekleri ve uyumlu bir ortam sağlayabilecekleri göz önünde bulundurulur.

Çocukların Bakımı ve Nafaka

Boşanma sonrası çocukların bakımı ve nafaka konusunda bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Çocukların bakımı, boşanma kararı sonrasında ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek karar verir ve çocuğun sağlıklı bir ortamda yetişmesini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Çocuk bakımıyla birlikte nafaka da önemli bir konudur. Nafaka, boşanma sonrası maddi desteği sağlamak amacıyla ödenen bir meblağdır. Nafaka miktarı, çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu faktörler arasında eşlerin gelir durumu, yaşam standartları, çocukların ihtiyaçları ve eşlerin ekonomik durumu bulunur. Mahkeme, bu faktörleri dikkate alarak adil bir nafaka miktarı belirler.

Çocukların Ziyaret Hakkı

Boşanma durumunda, çocukların ziyaret hakkı, çocuğun en iyi çıkarları gözetilerek belirlenir. Ziyaret hakkı, boşanma davası sırasında veya boşanma kararı sonrasında düzenlenebilir. Ziyaret hakkı davası açmak için, mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.

Ziyaret hakkı davasında, mahkeme çocuğun sağlık, eğitim, sosyal ilişkiler ve duygusal ihtiyaçları gibi faktörleri dikkate alır. Ayrıca, ebeveynlerin iletişim becerileri, çocuğun ebeveynlerle olan ilişkisi ve çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine göre karar verilir.

Ziyaret hakkı, çocuğun diğer ebeveyniyle düzenli olarak görüşmesini sağlar ve çocuğun ebeveynlerle olan ilişkisini sürdürmesine yardımcı olur. Bu şekilde, çocuğun her iki ebeveyniyle bağ kurması ve duygusal olarak desteklenmesi sağlanır.

Ziyaret hakkı davası sırasında, mahkeme çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek karar verir. Ebeveynler arasında anlaşmazlık durumunda, mahkeme çocuğun ihtiyaçlarına en uygun olan ziyaret düzenlemesini yapar.

Detaylı bilgi ve danışmanlık almak için bizlere ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Cevap bırakın

Open chat
1
Yardım mı lazım?
Merhaba.
Size yardım edebilir miyiz?